yapısat hizmetler

دمات پشتیبانی

yapısat destek hizmetleri

خدمات پشتیبانی

فعالیتهایی که باید با ادارات / آژانسهای تبلیغات و روابط عمومی در مورد عناصر پشتیبانی کننده فعالیتهای بازاریابی انجام شود:
• کار هویت شرکتی
• تهیه طرح رسانه ای
• تهیه بیانیه های مطبوعاتی
• پیگیری رسانه ها
• راه اندازی مطبوعات
• طراحی مواد تبلیغاتی
• نقشه برداری از شهر ، قرار دادن پروژه
• پانوراما در مدل تهیه عکس ها
• آماده سازی تصاویر متحرک سه بعدی
• تهیه تصاویر دیواری
• برنامه ها
• آماده سازی صفحات ایستاده
• آماده سازی و قرار دادن علائم جهت
• تهیه و چاپ بروشور - درج کاتالوگ
• آماده سازی یک صفحه وب
• تعیین و تولید مواد تبلیغاتی
• تهیه کارت ویزیت-نشان
• فیلمبرداری از یک فیلم تبلیغاتی فروش • اعطای تبلیغات اینترنتی روزنامه به کارمندان
• گرفتن عکس از پیشرفت پروژه
• تعیین تبلیغات ، زمان و فرم تبلیغات
• سازمانهایی از قبیل برگزاری نمایشگاه-تبلیغ-افتتاحیه
• مدیریت اخبار در رسانه ها منتشر خواهد شد