yapısat hizmetler

Fizibilite Hizmetleri

yapısat fizibilite hizmetleri

Fizibilite Hizmetleri

• Bölge analizi ve rakip projeler araştırması
• Hedef kitle tespiti
• Gayrimenkul değerlemesi
• Talep tahminleri
• Gelir tahminleri ve bütçelendirme
• Nakit akışı hesaplamaları
• Fiyatlandırma çalışmaları
• Kat karşılığı senaryolarına göre gelir-gider tahminleri
• Proje maliyetlerinin hesaplanması