yapısat hizmetler

Kiralama Hizmetleri

yapısat kiralama hizmeti

Kiralama

Taraflar arasında kira sözleşmesi düzenlendikten sonra mal sahibi ve kiracı taraf arasında yapılan aylık kira ödemeleri takibi tarafımızca profesyonel olarak yapılmaktadır.