yapısat hizmetler

Hukuksal Hizmetler

yapısat hukuk hizmetleri

Hukuksal Hizmetler

• Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
• Alım - satım sözleşmelerinin hazırlanması
• Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin hazırlanması
• Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
• Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma ve değerlendirme
• Hukuki durum tespit ve raporlaması
• İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
• İpotek ve rehin tesisi işlemleri
• İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
• İlgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli hukuki işlemlerin yapılması
• Kiralama sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
• Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
• Mevzuatın yalandan takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
• Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
• Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri
• Tapu işlemleri
• Türkiye deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri
• Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti
• Yönetim planı hazırlanması
• Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla ya da yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi